logo kksdPatvirtinta Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarka

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Nr. XIII-198 (toliau – įstatymas). Įstatymas nustato valstybės ir savivaldybių biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų dirbančių trenerių darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius.

Patvirtintas ir Sportinio ugdymo rekomendacijų pakeitimas, kuriuo nustatoma, kad treneriams vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti turi būti numatyta 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo laiką.

Iki 2017 m. vasario 10 d. pagal ankčiau galiojusius Sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatus pradėtos kvalifikacinių kategorijų treneriams suteikimo procedūros turi būti užbaigtos, o suteiktos kategorijos prilygintos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-140 nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai:

Darbo apmokėjimo įstatymas 

Trenerių kategorijų suteikimo tvarkos aprašas 

Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymas Nr. V-138 

Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymas Nr. V-139 

 

 Tarptautinė moksleivių sporto federacija

isf logo 1 1

Sporto rėmimo fondas

     Partneriai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

lmfsc 2 

 sportas visiems 2

 LTOK logo 2

 

 

 

Go to top