Lietuvos moksleivių sporto asociacija yra savarankiška visuomeninė sporto asociacija, savanoriškai vienijanti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių sporto klubus, kitas įregistruotas visuomenines mokesleivių sporto asociacijas.

foto 1

Asociacijos veiklos tikslai ir rūšys - didinti moksleivių fizinį aktyvumą, stiprinti jų sveikatą, rūpintis sveikos gyvensenos ugdymu, jų laisvalaikio organizavimu; skatinti moksleivius aktyviai sportuoti, rūpintis jaunųjų sportininkų paieška bei jų sportinio meistriškumo tobulinimu; dalyvauti Lietuvos Respublikos olimpiniame judėjime, propaguoti ir įgyvendinti olimpines idėjas moksleivių tarpe; veikti kaip moksleivių sporto koordinavimo institucija; organizuoja įvairius kūno kultūros, sporto bei sveikatingumo renginius, šventes, konkursus bendrojo lavinimo mokykloms, sporto klubams; skleidžia olimpines įdėjas moksleivių tarpe, aktyviai dalyvauja Olimpinės dienos renginiuose, diegia Garbingo žaidimo (Fair play) principus moksleivių varžybų metu; teikia informacinę, metodinę, organizacinę paramą Asociacijos nariams, gina jų teises; teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui moksleivių švietimo klausimais; šaukia konferencijas, susirinkimus, organizuoja kūno kultūros ir sporto bei sveikos gyvensenos seminarus, konferencijas; tvarko moksleivių sporto pasiekimų apskaitą; propaguoja moksleivių kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną; dalyvauja tarptautiniuose moksleivių sporto renginiuose, organizuoja tokius renginius.

 Tarptautinė moksleivių sporto federacija

isf logo 1 1

Sporto rėmimo fondas

     Partneriai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

lmfsc 2 

 sportas visiems 2

 LTOK logo 2

 

 

 

Go to top